Zrozumienie fenotypów, genotypów i chemotypów konopi indyjskich

Zrozumienie fenotypów, genotypów i chemotypów konopi indyjskich

Czy spotka cię kiedyś sytuacja, w której trafiłeś na odmianę konopi, która była tak udana, że tuż po zbiorach chciałeś natychmiast zasiać ją ponownie, natomiast podczas kolejnych zbiorów kazało się, że twoje plony wyglądają nieco inaczej niż poprzednie? Dla przykładu, struktura pąków sativy może wykazywać grubsze kwiaty przypominające rodzinę Indica. Ale, skoro to są te same nasiona konopi, co się z nimi stało?

Podsumowanie:
Czym są fenotypy konopi?
Dlaczego do opisu odmian konopi używa się fenotypu?
Jaka jest różnica między genotypem a fenotypem?
Wpływ środowiska na fenotypy roślin konopi
Łatwy przewodnik po uprawie wyselekcjonowanych fenotypów konopi
Nasiona konopi, fenotypy i genotypy

Czym są fenotypy konopi?

Dwa podstawowe czynniki wpływają na sposób wzrostu każdej rośliny konopi: genetyka i środowisko.

Skład genetyczny rośliny, zwany także genotypem, określa rodzaj wzrostu. Genotyp umożliwia roślinie wyrażanie szeregu różnych cech osobniczych. Jednakże, to specyfika, stworzonego przez Ciebie, środowiska wewnętrznego (lub warunki zewnętrzne w przypadku hodowców plenerowych) sprawia, że dany zestaw cech dominuje daną roślinę.

Ta fizyczna ekspresja genotypu nazywana jest fenotypem. Oznacza to po prostu cechy, które środowisko wydobywa z genetyki danej rośliny. Dlatego środowisko może sterować różnymi właściwościami roślin, w tym kolorem, kształtem, zapachem czy produkcją żywicy.

Nasz przewodnik po genetyce konopi wyjaśnia, w jaki sposób roślina konopi indyjskich i jej późniejsze fenotypy ewoluowały od klasycznych szczepów aż do współczesnej genetyki konopi.

Mamy nadzieję, że zwiększy to twoje zrozumienie definiowania cech każdego szczepu i różnych subtelnych różnic w fenotypach, pochodzących z tej samej odmiany.


Frisian Dew green and purple phenotype


Dlaczego do opisu odmian konopi używa się fenotypu?

Przed interwencją człowieka konopie rosły naturalnie i dostosowywały się do specyficznych warunków klimatycznych i środowiskowych, jakie napotkały. Odmiany Indica przystosowane do trudniejszych, chłodniejszych warunków dobrze radziły sobie w regionach górskich, często produkując krótkie i krępe rośliny o szerokich liściach i szybszym kwitnieniu niż w przypadku  odmian sativa. Odmiany Sativy, natomiast  przystosowane przez selekcję naturalną do dobrego radzenia sobie w warunkach tropikalnej dżungli, często produkują wysokie rośliny o smukłych liściach.

Gdy hodowcy skrzyżowali te dwie, odmienne rodziny konopi, stało się jasne, że nowe odmiany hybrydowe mogą wytwarzać szereg fenotypów i genotypów. Dla niektórych hodowców posiadanie szerokiego wyboru różnych fenotypów w pomieszczeniu do uprawy jest dużym atutem. Różnorodność zapewnia wybór smaków, aromatów i efektów działania. Jednakże, wielu hodowców (zwłaszcza hodowców komercyjnych, produkujących na dużą skalę) przywiązuje bardzo dużą wagę do powtarzalnych, łatwych do przewidzenia zbiorów, dlatego często wolą oni używać klonów zamiast nasion.

Fenotyp pionowy:
Fenotyp pionowy to termin zwykle używany w stosunku do fenotypu konopi z wyższą, smukłą strukturą rośliny, która wykazuje więcej cech sativy niż krzaczasty, krótszy fenotyp o cechach indica

Four different phenotypes of Kerosene Krash


Jaka jest różnica między genotypem a fenotypem?

Rośliny i zwierzęta rozwinęły się według tej samej podstawowej zasady ewolucji. W każdym żywym organizmie znajduje się kod genetyczny DNA, zwany genotypem. Nie wszystkie rośliny konopi o tym samym genotypie wyglądają tak samo. Dzieje się tak, ponieważ na wygląd roślin wpływają warunki uprawy oraz środowisko. Podobnie, nie wszystkie rośliny konopi, które mają ten sam wygląd zewnętrzny, mają ten sam genotyp.

Genotyp (kod genetyczny) przenosi niezbędne informacje genetyczne, które będą kontrolować późniejszy wzrost i wygląd rośliny. Genotyp nie jest sztywnym i nieusuwalnym zestawem instrukcji genetycznych, których konopie indyjskie muszą przestrzegać za wszelką cenę. Bardziej dokładne jest myślenie o genotypie jako o podstawowych granicach genetycznych, które definiują szereg możliwości. Środowisko uprawy określa, które konkretne elementy genotypu zostaną użyte.


Four different different phenotypes of Sugar Bomb Punch


Interakcja genotyp + środowisko = fenotyp

Feminizowane nasiona Blueberry, uprawiane w plenerze, mogą stać się rośliną, która posiada piękne, niebieskie odcienie na pąkach i liściach. Jednakże, dokładnie to samo nasiono, jeśli zostało wyhodowane w pomieszczeniu w wyższych temperaturach, może nigdy nie uzyskać takich barw. Technika uprawy, środowisko oraz interakcje między rośliną a środowiskiem są czynnikami determinującymi jej fenotyp.

Mimo że, genotyp Blueberry przenosi informację genetyczną, która wytwarza niebieskie i fioletowe kolory w pąkach, to środowisko (a szczególnie temperatura w tym środowisku) determinuje pojawienie się zabarwienia. Zielone i niebieskie wersje Blueberry to różne fenotypy tej samej odmiany. Inne, fioletowe odmiany, takie jak Purple #1 oraz Auto Blackberry Kush, również wykazują ekspresję kolorów, na którą mogą wpływać warunki środowiskowe.

Dobrym sposobem na myślenie o fenotypie konopi indyjskich i o tym, jak do niego dochodzi, jest następujące równanie:

Fenotyp
(Genotyp rośliny + środowisko) + interakcje genotypu ze środowiskiem = fenotyp

Wpływ środowiska na fenotypy roślin konopi

Fenotyp konopi indyjskich opisuje fizyczny wygląd/formę rośliny, jej wzrost rozwojowy, biochemię i zachowanie. Fenotyp konkretnego szczepu konopi wynika z dwóch podstawowych czynników: genotyp (kod genetyczny) oraz wpływ zewnętrznych czynników środowiskowych. Obydwa czynniki mogą oddziaływać ze sobą, dodatkowo wpływając na fenotyp.

Niektóre geny wytwarzają określony fenotyp konopi tylko w określonych warunkach środowiskowych. Na przykład, pojawienie się fioletowego zabarwienia w niższych temperaturach. Niektóre fenotypy mogą być wynikiem wielu wpływów środowiska. Jak powie każdy doświadczony hodowca konopi, środowisko odgrywa główną rolę w określaniu ogólnej jakości, produkcji żywicy, aromatu, kolorów i wielkości Twojej rośliny. Możesz zakupić genetykę ultra wysokowydajnej odmiany, takiej jak Auto Ultimate, ale jeśli rośliny są uprawiane w niespełniających norm warunkach środowiskowych, pełny potencjał genetyczny rośliny nigdy nie zostanie osiągnięty.

Zasiej klony tej samej odmiany w dwóch różnych środowiskach, z różnymi systemami uprawy, różnymi składnikami odżywczymi i różnymi pożywkami, a uzyskasz dwie, odmiennie wyglądające rośliny.

Porównując dwa identyczne klony konopi, uprawiane przez dwóch, różnych hodowców, zapewniających różne warunki uprawy, zauważymy, że rośliny wyglądają zupełnie inaczej. Mimo, że posiadają tę samą, identyczną genetykę. Dzieje się tak, z uwagi na fakt, że środowisko steruje i wpływa na wzór wzrostu roślin. Nawet niewielkie różnice w doborze/stosowaniu składników odżywczych będą miały wpływ na fenotyp roślin.

Biorąc pod uwagę, że sadzonki konopi indyjskich mogą wyglądać zupełnie inaczej, gdy są uprawiane w różnych pomieszczeniach do uprawy, nie powinno być zaskoczeniem, że te same nasiona konopi, również będą dawały różne wyniki u różnych hodowców. Nawet jeśli genetyka konopi została ustabilizowana i skrzyżowana profesjonalnie przez wiodącą firmę nasienną, a ponadto rośnie w zoptymalizowanych warunkach w pomieszczeniu do uprawy, nadal można spodziewać się różnic między roślinami.


Passion #1 huge big yielding phenotypes strong in THC


Dlaczego moje nasiona konopi wyglądają inaczej, skoro warunki uprawy są identyczne?

Nawet licencjonowani producenci marihuany z wielomilionowymi nakładami finansowymi walczą o utrzymanie identycznego środowiska od jednej uprawy do drugiej, z roku na rok. Temperatury często wahają się w zależności od pory roku. Wilgotność to kolejny, subtelny czynnik wpływający na środowisko uprawy. Warunki oświetleniowe, w którym rosną rośliny, również często się zmieniają, żarówki HPS obniżają swoją wydajność wraz z upływem czasu.

Nawet niewielkie różnice w natężeniu światła wpływają na to, jakie cechy genetyczne są wyrażane przez rośliny. Hodowcy, korzystający z magazynów pełnych klonów zauważą różnice w plonach i zawartości kannabinoidów, ponieważ ich warunki środowiskowe różnią się od jednej uprawy do drugiej. Społeczność hodowców często dzieli między sobą klony specjalnych roślin matecznych. Zazwyczaj, rośliny te, mimo identycznej genetyki, będą wyglądały inaczej, jeśli uprawiane w glebie, kokosie lub w wodzie. Nawet fenotyp identycznych klonów determinowany jest przez warunki środowiskowe, w których są uprawiane.

A co z fenotypami automatycznie kwitnącymi?

Nasiona automatycznie kwitnące, również wykazują zróżnicowanie fenotypowe, tak jak dzieje się w przypadku nasion feminizowanych. Uprawiając nasiona automatycznie kwitnące, należy spodziewać się szeregu różnych fenotypów. Warto zauważyć, że nasiona automatycznie kwitnące mają określony cykl życia. Jeśli rośliny są skarłowaciałe z powodu niezoptymalizowanych warunków (brak miejsca na korzenie, skrajne trudne warunki środowiskowe, złe odżywianie itp.) może to spowodować trwałe uszkodzenie rośliny. Nie należy tego mylić ze zmiennością fenotypu konopi.


Auto Night Queen Autoflower cannabis seeds phenotypes


Łatwy przewodnik po uprawie wyselekcjonowanych fenotypów konopi

Jak wybrać najlepsze fenotypy nasion konopi

Wygląd nasion marihuany nie mówi nic na temat ostatecznych wyników, które z nich uzyskasz. Zamiast patrzenia, należy wziąć pod uwagę kompetencje i historię firmy zajmującej się nasionami konopi, która dostarcza nasiona. Bank nasion konopi o wysokiej reputacji będzie miał za sobą dziesiątki lat profesjonalnie prowadzonych upraw doświadczalnych. Dzięki temu, powinni wiedzieć, jak uprawiać odmiany, które pozwolą uaktywnić z genotypu wąski zestaw cech, otrzymując bardzo podobne do siebie rośliny z tego samego źródła genetycznego. Oczywiście, różnice między jedną rośliną a drugą zawsze będą widoczne. Tak dzieje się zawsze, jeśli rośliny uprawiane są z nasion. Jednakże, prawidłowo uprawiane konopie wykaże bardziej przewidywalny zakres wyników niż niestabilna odmiana nasion, stworzona przy użyciu niespełniających standardów technik hodowlanych.

Dlaczego do opisu odmian konopi używa się fenotypu?

Odkąd hodowcy po raz pierwszy zaczęli uprawiać konopie indyjskie, zauważono niewielkie różnice między poszczególnymi roślinami. Greckie słowo feno oznacza „pokazać”. Fenotypy to prosty opis wyjaśniający te różnice lub typy.

Jak i kiedy określić fenotyp konopi

Większość hodowców ma tendencję do wysiewania nasion i skupiania się na zapewnieniu warunków uprawy jak najbardziej zbliżonych do optymalnych. Po zapewnieniu najlepszych możliwych warunków uprawy w pomieszczeniu, wszystko zależy od nasion. Historia fenotypów konopi indyjskich od ostatniej uprawy nie determinuje fenotypów konopi z następnej uprawy. Tak więc, jeśli znajdziesz swój wymarzony fenotyp marihuany, możesz go zatrzymać, ponownie wysiać i zebrać sadzonki.


Frisiand Duck duckfoot stealth leaves


Jak rozpoznać cechy fenotypowe w marihuanie

Jeśli zasiejesz paczkę 10 feminizowanych, hybrydowych nasion konopi, prawdopodobnie będziesz w stanie pogrupować otrzymane rośliny w kilka kategorii. Być może, zauważysz kilka wyższych, bardziej rozłożystych fenotypów z dominacją sativy. Możesz, również dostrzec kilka przysadzistych, krzaczastych i niższych fenotypów z rodziny indica. Reszta roślin może znajdować się gdzieś pośrodku, wykazując fenotyp hybrydowy. Jednakże, spostrzegawczy hodowca może być w stanie odróżnić kilka różnych fenotypów, nawet wśród roślin, wykazujących zrównoważone fenotypy hybrydowe.

Czy każde nasiono to inny fenotyp?

Nie, jeśli uprawa przebiegła prawidłowo. Profesjonalny bank nasion dostarcza nasiona, które zostały nie tylko skrzyżowane, ale także ustabilizowane, aby były jak najbardziej spójne.

Podczas uprawy nasion hybrydowych, ilu różnych fenotypów można się spodziewać?

O ile nie stosujesz klonów, możesz spodziewać się ekspresji kilku fenotypów. W przypadku prawidłowo prowadzonej uprawy pojawi się około 3-4 głównych fenotypów z opakowania 10 nasion konopi. Sporadycznie, można spotkać niezwykle rzadkie fenotypy marihuany, charakteryzujące się niezwykłym wyglądem, smakiem czy aromatem. Takie fenotypy konopi są wysoko cenione.

Jak uzyskać fioletowy fenotyp?

Należy użyć nasion konopi znanych z fioletowych odcieni kwiatów, takich jak Auto Blackberry Kush. Jeśli w twoim środowisku uprawy pojawiają się niskie temperatury w godzinach nocnych (przy wyłączonych światłach), jest to dobry sposób, aby zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie fioletowych fenotypów konopi. Uprawa nasion konopi na wolnym powietrzu, w chłodnych nocnych temperaturach, jest jednym ze sposobów.

Powiązane:
Uprawa konopi indyjskich na zewnątrz


Auto Blackberry Kush purple phenotype


Nasiona konopi, fenotypy i genotypy

Każde nasiono konopi ma swój unikalny genotyp, który wpływa na jego reakcję na dany zestaw warunków środowiskowych w pomieszczeniu lub w plenerze. Wielu hodowców oczekuje, że nasiona tej samej odmiany konopi będą miały absolutnie identyczną genetykę i identyczny wzór wzrostu. Biorąc pod uwagę to, co wiemy o genotypach to oczekiwanie jest błędne.

Wielu hodowców używa terminu fenotyp, aby opisać różnice, jakie uzyskują z tej samej odmiany nasion konopi. Pomocne może być jednak myślenie o nich jako o różnych genotypach. Dzieje się tak, ponieważ nie tylko środowisko steruje ekspresją określonego fenotypu, ale także genotyp.

Jeśli kupisz kilka nasion konopi określonej odmiany, w rzeczywistości otrzymasz zbiór członków rodziny tej konkretnej odmiany. Będą one mieć bardzo zbliżoną genetykę z tysiącami rodzeństwa. Ale ważne jest, aby pamiętać, że rodzeństwo nigdy nie jest identyczne. Genotypy znajdujące się w nasionach konopi są zwykle bardzo zbliżone, z niewielkimi, ale istotnymi różnicami.

Podobnie jak u ludzi, bliźnięta mogą mieć wiele wspólnych genów od tych samych rodziców. Jednakże, każde z nich ma swoją własną odrębną osobowość i wygląd, częściowo ukształtowane przez środowisko, dietę i warunki, jakie otrzymywały w miarę dorastania. Podobnie jest z fenotypami konopi.

Powiązane:
O czym świadczy wygląd nasiona konopi


Genotypes in the cannabis seeds are usually very close, with small but crucial differences


Nasiona CBD, nasiona THC oraz chemotyp

Chemotyp to stosunkowo nowy termin wśród społeczności, zajmującej się konopiami indyjskimi. Pojawiła się, kiedy hodowcy konopi zaczęli selektywnie uprawiać rośliny konopi, aby były bogate w określone kannabinoidy, np. analiza laboratoryjna CBD wykazała, że rodzaj kannabinoidów może się znacznie różnić.

Niektóre nasiona mogą dawać wyniki bogate w CBD, inne bogate w THC, a reszta może znajdować się gdzieś pośrodku ze stosunkiem THC:CBD, 1:1. Jednym z wyzwań hodowców jest stabilizacja kannabinoidów za pomocą pożądanego chemotypu. Może to być np. stosunek THC:CBD, 1:1.

Możliwe, że w przyszłości pojawią się nasiona konopi, które pozwolą wyprodukować rośliny bogate w inne kannabinoidy, takie jak CBD-V czy CBG.

Optymalizacja warunków uprawy i fenotypów konopi

Nigdy nie wiesz, jakie fenotypy konopi otrzymasz, rozpoczynając uprawę. Ale, możesz zmaksymalizować swoje szanse, zaczynając od wysokiej jakości nasion od firmy nasiennej z dużym doświadczeniem. Możesz, także zoptymalizować warunki w pomieszczeniu do uprawy. Uprawa przy użyciu świateł LED to sprawdzony sposób na podniesienie jakości zbiorów, dzięki zoptymalizowanemu spektrum światła i zmniejszonemu stresowi cieplnemu.

Możesz, także spróbować zekologizować swoją uprawę, przechodząc na organiczne składnikami odżywcze od firm takich jak BioTabs. Pozwoli to na uprawę bez konieczności używania mierników pH lub EC. Wystarczy jedynie dodać kilka kropel pod koniec kwitnienia. Produkty BioTabs nie tylko ułatwiają uprawę, ale także znacząco poprawiają smak i aromat plonów.

Powiązane:
Uprawa konopi indyjskich w pomieszczeniu

Zrozumienie fenotypów, genotypów i chemotypów konopi indyjskich
Lipiec 17th 2020
Kategorie : Rośliny konopi

Zostaw komentarz