CBDV: Wat doet deze niet-psychoactieve cannabinoïde?

CBDV: Wat doet deze niet-psychoactieve cannabinoïde?

CBD-Victory en Auto CBD-Victory zijn de eerste CBDV-cannabiszaadvariëteiten ter wereld die planten produceren die rijk zijn aan CBDV (cannabidivarine). Je kunt planten verwachten met ongeveer 4-6% CBDV en vergelijkbare CBD-niveaus. CBDV-zaden zijn eenvoudig te kweken in alle gebruikelijke kweekmedia. CBDV trekt veel medische aandacht en dit artikel legt uit waarom. Hier lees je meer informatie over de eerste CBDV-soorten ter wereld van Dutch Passion.

Inhoud:
Wat is cannabidivarine (CBDV)?
De toepassingen en effecten van de cannabinoïde CBDV
CBDV-onderzoeken tonen veelbelovende potentiële medische voordelen
Andere medische toepassingen van CBDV
De huidige regelgeving en toekomstperspectieven voor CBDV
Maak kennis met CBD-Victory, onze eerste CBDV-rijke soort
Kweek je eigen CBDV-zaden

Wat is cannabidivarine (CBDV)?

Wat is CBDV? CBDV is een cannabinoïde met een chemische structuur die geen psychoactieve high veroorzaakt. CBDV en epilepsie waren een eerste aandachtspunt en CBDV-olie zal waarschijnlijk steeds interessanter worden in toekomstige CBDV-onderzoeken. De effecten van cannabidivarine vereisen nog steeds veel onderzoek, soorten die rijk zijn aan CBDV zoals CBD-Victory van Dutch Passion zijn namelijk nog maar net in opkomst.

De farmaceutische gigant GW Pharmaceuticals is vrij openhartig geweest over de interesse en het potentieel van CBDV. In 2014 voltooide GW Pharmaceuticals een klinische fase 1-studie van haar CBDV-testproduct (bekend als GWP42006). In de klinische proef werd het gebruik van CBDV als anti-epilepticum onderzocht.

In april 2015 verleende het US Patent Office een patent aan GW Pharmaceuticals voor het gebruik van CBDV in geneesmiddelen die bedoeld zijn om epilepsie te behandelen. Hoewel van cannabis afgeleide medicijnen met nieuwe, secundaire cannabinoïden nog in de kinderschoenen staan, heeft het potentieel ervan al grote belangstelling gewekt van reguliere farmaceutische bedrijven.

De chemische structuur van cannabidivarine

CBDV Chemical structure

De chemische structuur van CBDV is hier te zien. Tijdens de synthese van CBDV is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat er precies wordt omgezet in CBDV. Van cannabigerol (CBG) wordt gedacht dat het de oorspronkelijke cannabinoïde is waaruit alle andere cannabinoïden zijn gevormd, maar er zijn meer CBDV-onderzoeken nodig om de precieze manier waarop CBDV in de cannabisplant wordt gevormd volledig te karakteriseren.

Wat is het verschil tussen CBD en CBDV? De moleculen lijken erg op elkaar, maar in plaats van een pentylketen (5 koolstofatomen) zoals bij CBD, heeft CBDV een propylketen (4 koolstofatomen).

De toepassingen en effecten van de cannabinoïde CBDV

Wat betreft de effecten van cannabidivarine is het interessant om te vermelden dat GW Pharma 'geen veiligheids- of toxiciteitssignalen' voor CBDV heeft gemeld en dat 'CBDV zelfs bij de hoogst geteste dosis goed werd verdragen en er geen significante bijwerkingen werden waargenomen'.

CBDV lijkt goed te worden verdragen door het lichaam, en dat is goed om te weten voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het kweken van hun eigen CBDV-zaden. Een kenmerk dat zowel CBD als CBDV heeft, is dat geen van beide chemische structuren voor een psychoactieve high zorgt. Iedereen die soorten met een hoog CBDV-gehalte kweekt, hoeft zich dus geen zorgen te maken over cerebrale effecten van CBDV.

En het lijkt er ook op dat CBDV een zeer belangrijk medisch potentieel heeft. Voor degenen die meer willen weten over CBDV-onderzoeken en de medische wetenschap achter CBDV, kan het interessant zijn om dit rapport van GW Pharma te lezen. Verdere rapporten leggen meer uit over GW's plannen voor op CBDV gebaseerde medicijnen die kunnen helpen bij medicijnresistente epilepsie.

CBDV-onderzoeken tonen veelbelovende potentiële medische voordelen

CBDV oil

Maar de interesse in CBDV is beperkt zich niet tot epilepsie. Net zoals er voor THC talloze medische toepassingen zijn gevonden, trekt CBDV ook belangstelling voor z'n medische potentieel in de breedste zin. GW Pharma heeft ook onderzoek gedaan naar het gebruik van CBDV voor de behandeling van autisme (of andere stoornissen in het autistisch spectrum). Ook is er onderzoek gedaan naar CBDV-gebruik voor het Rett-syndroom. Het Rett-syndroom is een X-chromosoommutatie bij meisjes en veroorzaakt epileptische aanvallen, spierstijfheid en spraakproblemen.

Het is duidelijk dat de medische interesse in CBDV al erg groot is, ook al is het nog relatief nieuw in formeel medisch onderzoek. Bovenstaand onderzoek is alleen dat van GW Pharmaceuticals. Veel andere farmaceutische bedrijven zullen ook doortastend onderzoek doen naar CBDV om de belangrijkste gebieden van medisch gebruik te vinden. Onderzoek bij ratten en muizen heeft het potentieel van CBDV als anticonvulsiva al duidelijk aangetoond, zoals werd gerapporteerd in het British Journal of Pharmacology.

Met ongeveer 1 op de 50 mensen waarvan wordt gedacht dat ze lijden aan aandoeningen die verwant zijn aan het autismespectrum, heeft de interesse in mogelijke medicijnen ook de belangstelling gewekt van investeerders die farmaceutische bedrijven financieren. Je kunt daarom verwachten dat de interesse in CBDV de komende jaren verder zal toenemen.

Maar je hoeft niet te wachten tot farmaceutische bedrijven met dure CBDV-extracties en CBDV-oliën komen die maar weinig mensen zich kunnen veroorloven. Nu CBDV-zaden beschikbaar zijn, kun je je eigen CBDV-wiet kweken dankzij de komst van Dutch Passions CBD-Victory (gefeminiseerde wietzaden) of Auto CBD-Victory (autoflowering zaden). Als je eenmaal CBDV-wiet hebt geoogst, kun je er CBDV-extracten en CBDV-concentraten van maken met de gebruikelijke methoden.

Andere medische toepassingen van CBDV

De medische belangstelling voor CBDV begint nog maar net op gang te komen. Het is vrij waarschijnlijk, vooral als THC en CBD iets te bieden hebben, dat CBDV kritisch zal worden bekeken door een aantal medische specialisten. Bij spierdystrofie zijn er al een aantal mogelijke toepassingen voor CBDV gevonden, zoals in dit artikel wordt getoond.

CBDV kan ontstekingen verminderen en de spierfunctie herstellen. Als dit bewezen wordt, kunnen dit belangrijke voordelen zijn voor mensen die lijden onder de pijn en het ongemak van spierdystrofie. CBDV heeft ook sterke anticonvulsieve eigenschappen vertoond tijdens experimenten met ratten, zoals blijkt uit dit onderzoek. Op dit moment is er geen overheersend medisch doel voor CBDV. In plaats daarvan lijkt het waarschijnlijker dat er een verschillend aantal toepassingen voor zal worden gevonden.

De huidige regelgeving en toekomstperspectieven voor CBDV

CBDV info

Het is hierbij wel belangrijk om te vermelden dat de CBDV-onderzoeksdocumenten die tot nu toe zijn gepubliceerd niet garanderen dat er genezingen of toepassingen zullen worden gevonden. Maar de bestaande CBDV-onderzoeken en onderzoeksdocumenten geven wel redenen voor medisch optimisme waar dit voorheen misschien nog niet bestond. Stel je voor wat cannabis allemaal al aan de medische wereld had kunnen bieden als onderzoek niet was verhinderd door tientallen jaren aan cannabisverboden.

Vanwege het gebrek aan psychoactieve effecten is het niet waarschijnlijk dat CBDV zal lijden onder ernstige beperkingen of voorschriften. De farmaceutische bedrijven zullen achter de schermen echter geduldig werken aan het bestuderen van CBDV-concentraten en de synthese van CBDV om erachter te komen wat CBDV precies doet.

Maak kennis met CBD-Victory, onze eerste CBDV-rijke soort

Dutch Passion is verheugd om het eerste wietzadenbedrijf te zijn dat de eerste CBDV-rijke wietzaden uitbrengt. CBD-Victory is een fotoperiode gefeminiseerde CBDV-soort die ongeveer acht tot negen weken bloeit. En Auto CBD-Victory heeft ongeveer tien tot elf weken nodig om van zaadje tot oogst te groeien. Je kunt in de gedroogde toppen een CBDV-gehalte van ongeveer 4-6% verwachten en een vergelijkbaar CBD-gehalte. Het THC-gehalte ligt een heel stuk lager, onder de 0,3%.

Dutch Passion is misschien wel het meest bekend doordat we gefeminiseerde wietzaden in de jaren 90 uitvonden. Maar in recentere tijden staat Dutch Passion ook wel bekend als het bedrijf dat als eerste wietzaden uitbracht die rijk zijn aan nieuwe cannabinoïden. Dutch Passion was niet alleen de eerste die CBDV-zaden uitbracht, maar was ook de eerste die gefeminiseerde THCV-zaden (THC-Victory) en CBG-zaden (CBG-Force en Auto CBG-Force) uitbracht. Dutch Passion was (samen met de CBD Crew) ook de eerste die een aantal jaren eerder CBD-rijke cannabiszaden uitbracht.

Gerelateerd:
Dutch Passion CBD-zadencollectie

Als je graag nieuwe cannabinoïde-soorten wilt kweken, kun je de CBDV-wietzaden vinden in Dutch Passion's collectie van soorten met speciale cannabinoïden. Dit is momenteel de enige plek waar je CBG-zaden, CBDV-zaden en THCV-zaden kunt vinden.

Gerelateerd:
Dutch Passions Speciale Cannabinoïden-zadencollectie

Voor veel mensen in de cannabiswereld is THC de belangrijkste cannabinoïde, maar THC is slechts een van de ongeveer 100 cannabinoïden die er bestaan. Dutch Passion gelooft dat er veel secundaire cannabinoïden zijn die net zo belangrijk kunnen zijn als THC. Daarom blijft Dutch Passion zich inzetten voor nieuw cannabinoïde-onderzoek en -veredeling en hopen we de komende jaren te mogen pionieren met nog veel meer nieuwe cannabinoïde-rijke wietzaden.

Kweek je eigen CBDV-zaden

Auto CBD-Victory

Voordat CBD-Victory en Auto CBD-Victory bestonden, kon er in veel soorten alleen CBDV-sporen van ongeveer 0,1% - 0,2% worden gevonden. In veel andere soorten kon CBDV nauwelijks worden gedetecteerd. Dus als je geïnteresseerd bent in het kweken van CBDV-rijke cannabis: de 4%-6% CBDV-niveaus die zijn gemeten in CBD-Victory (en Auto CBD-Victory) zijn momenteel onovertroffen en ongeëvenaard.

CBDV-rijke wietplanten groeien op dezelfde manier als traditionele wietplanten. Je kunt ze kweken met dezelfde kweekmedia, kweekmethoden en voedingsstoffen die je normaal ook zou gebruiken. De toppen zullen er hetzelfde uitzien en hetzelfde ruiken als andere cannabissoorten. Omdat CBD en CBDV geen psychoactieve werkingen hebben, word je niet high van de toppen van CBD-Victory of Auto CBD-Victory. De meeste interesse in CBDV zal eerder van medische kwekers komen dan van recreatieve kwekers.

Dutch Passion hoopt dat CBDV-rijke wietzaden waardevol en belangrijk zullen zijn voor medicinale kwekers en zal zich blijven inzetten voor verder onderzoek en ontwikkeling van nieuwe soorten die rijk zijn aan speciale nieuwe cannabinoïden.


Auto CBD-Victory autoflowering cannabis seeds

Genetics Research Genetics
Flowering Type Gefeminiseerde Autoflower
Life cycle 10 weken
Special Cannabinoids Speciale Cannabinoïden
THC level Laag
CBD 4-6 %
CBDV 4-6 %

Koop Auto CBD-Victory® zaden


CBDV: Wat doet deze niet-psychoactieve cannabinoïde?
januari 8th 2021

Plaats een reactie