Konopní aktivisté

Konopní aktivisté

Konopný aktivista je ten, který ve své zemi bojuje za zlepšení práv pro konopné uživatele. Aktivisté jsou vedeni svým svědomím a často čelí osobnímu právnímu nebezpečí kvůli své veřejné viditelnosti a aktivitě. Konopní aktivisté byli a jsou pravidelně pronásledováni policií a politiky. Někteří aktivisté konopí zaplatili za svou oddanost konopí velkou osobní cenu. Ale časy se pomalu mění s tím, jak se stále více užívá lékařské konopí. Rekreační užívání konopí je také legální v několika státech USA, stejně jako v Kanadě, Jihoafrické republice a Uruguayi. Velký vliv nedávných pokroků v konopném světě jsou právě důsledkem aktivit lidí, jež se aktivně v konopném světě prezentují, kteří byli vytrvalí ve sdělování, že konopí má mnoho lékařských využití a je bezpečné pro mnoho dospělých i k rekreačnímu užívání.


Historie konopného aktivismu

 

Konopný aktivismus začal v různých formách ve chvíli, kdy člověk poprvé přišel s nápadem omezit jeho užívání. První aktivisté byli pracovníci a otroci z indického subkontinentu, kteří vzali konopí a jeho semínka s sebou do celého světa. To umožnilo konopí se rozšířit v nových zemích. Díky intenzivní propagandě bylo konopí zařazeno na seznam zakázaných látek v polovině 20.století. Krátce na to ovšem vzniklo hnutí hippie (60.léta), ze kterého vzešla řada konopných aktivistů a vzdělanců.

Konopný aktivismus v různých zemích

 

USA má pravděpodobně největší síť organizací pro podporu konopí jako Norml a Drug Policy Allience. Z USA pochází početná řada vysoce známých aktivistů, které detailně zmíníme později.

Nizozemsko bylo dlouho zdrojem inspirace pro mnoho konopných aktivistů po celém světě. Nicméně, uživatelé v Nizozemsku stále vidí velký potenciál pro zlepšení jejich zákonů především ve směru legální komerční produkce  pro zásobování coffee shopů legálním konopím.

Španělsko si užívá několika skvělých zákonů, které byly vybojovány tvrdou prací. Španělské společenské kluby (z angl. „social clubs“) jsou velmi populární a kontroverzní. Zároveň se často pohybují v šedé zóně, což má za příčinu soudní spory.

Kanada legalizovala rekreační a medicínské užití konopí. Marc Emery patří k jedněm z nejznámějších aktivistů pocházejících ze země javorového listu. Je zakladatelem Marijuana Party of Canada

Jamajka je hluboce zakořeněná v konopné kultuře. Konopí přišlo na Jamajku s indickými pracovníky během britské nadvlády. Od té doby je rastafariánská kultura a reggae hudba oblíbenou součástí konopného světa. Rastafariáni patří obecně k velmi aktivním konopným aktivistům.

 

 

 Cannabis activism


Organizace zabývající se konopnou problematikou

 

NORML znamená Národní Organizace pro Reformy Marihuanových Zákonů (z angl. ‘National Organization for the Reform of Marijuana Laws’) Počátky této organizace sahají do roku 1970 a jejich kampani za humánní protidrogové zákony a lepší péči o uživatele. Původně se jednalo čistě o americkou organizaci, ale nyní už má své větvě i v dalších státech. NORML je jednou z nejznámějších organizací svého druhu a je velmi známá i mezi mainstreamovými médii.

ENCOD znamená Evropská Koalice pro Spravedlivé a Efektivní Drogové Zákony (z angl. ‘European Coalition for Just and Effective Drug Policies’) a byla založena v roce 1993. Je to skupina sjednocující evropské občany, kteří věří, že současná prohibice jednoduše nefunguje. ENCOD má několik základen napříč Evropou a spolupracuje s neziskovými organizacemi i jedinci, jež se podílejí na drogových zákonech či výzkumu.

MPP (z angl. Marijuana Policy Project) je další americkou organizací bojující proti konopné prohibici. Lobují za legalizaci a jiný přístup k prohibici. Aktivně poukazují na škodlivé důsledky současných drogových politik ve vztahu k prohibici drog.

LEAP dříve znamenalo ‘Law Enforcement Against Prohibition’, nyní ovšem používá upravený název „Law Enforcement Action Partnership“. Jejími členy jsou policisté, zákonodárci atd. a snaží se vytrvale poukazovat na chyby a selhání současných drogových zákonů a jejich negativní důsledky.

DPA (z angl. „Drug Policy Alliance“) bude ještě zmíněna a byla spoluzaložena Georgem Sorosem. Tato organizace má již řadu let vliv na vzdělání, kampaň a lobbing pro uvolnění konopné prohibice.

SSDP (z angl. „Students for Sensible Drug Policy“) byla založena v roce 1998 se základnou ve Washingtonu D.C. Jedná se o neziskovou organizaci složenou hlavně z mladých lidí, kteří se soustředí na reformu drogové politiky. Zastupují tisíce studentů po celém světě, jež chtějí dospělejší konverzaci o bezpečném a zodpovědném užívání drog.

 Cannabis activism

Každá země má vlastní konopné aktivisty a hrdiny, tudíž je nemožné zmínit všechny. Někteří, jako třeba Jack Herer získali mezinárodní uznání pro jejich snahy o legalizaci marihuany a znovupředstavení všech možných využití konopí jako paliva, papíru, medicíny, vláken atd. Jeho kniha Spiknutí proti konopí aneb Císař nemá šaty (z anglického originálu „The Emperor Wears No Clothes“) je stále v tisku již přes 30 let. Willie Nelson zůstává populárním fanouškem konopí a používá svůj statut celebrity k podpoře zodpovědného užívání konopí.

 

 

Jak se stát konopným aktivistou

 

Jednoduše stačí se připojit k nějaké výše zmíněné skupině nebo si vyhledat více informací o podobných organizacích ve vašem státě (v České republice např. Magazín Legalizace). Určitě se najde způsob, jak byste mohli vypomoci. Obvykle v každé zemi existují skupiny a organizace, které se soustředí na kampaně, protesty, pochody, lobby a práci s médii. Dobrým prvním krokem je najít svou lokální organizaci a kontaktovat je, zda můžete jakkoliv pomoci.

Komici a konopí

 

Tommy Chong je jednou z nejslavnějších milovníků konopí mezi komiky. Má za sebou opravdu hodně práce v pomoci konopí. Tommy býval ředitelem v Norml a pravidelně píše do Cannabis Culture magazínu. Norml je jednou z celosvětově nejúspěšnějších organizací soustředící se na konopný aktivismus. Tommy také strávil několik měsíců ve vězení po tom, co jeho obchod Glass Bong zažil policejní razii. Mnoho lidí to považovalo za velmi nespravedlivé od americké jurisdikce. Výhodou konopných aktivistů/komiků je, že snadno přimějí lidi k smíchu zesměšňováním současné prohibice. To je pomáhá znormalitovat konopí ve společnosti. Ve videu níže můžete sledovat komediální duo Penn & Teller hodnotící bláznivost současné konopné prohibice.

 

Hudebníci a konopí

 

Kromě Willieho Nelsona existuje celá řada hudebníků, kteří využívají své slávy k šíření konopné osvěty. Bob Marley je bezesporu také jedním z nejslavnějších muzikantů a vášnivým konopným aktivistou. Šířením konopné osvěty široké veřejnosti skrze hudbu a jeho životní styl je právě to, proč si Boba Marleyho budou všichni navždy pamatovat. Snoop Dogg je dalším hudebníkem, který neskrývá svou lísku ke konopí a nebojí se to ukázat ve své muzice a otevřeně o ní hovoří i v rozhovorech s médii.

Konopní aktivisté a konopní podnikatelé

 

Steve DeAngelo je americkým konopným aktivistou. V roce 1998 vedl snahu o legalizaci medicínského konopí v jeho rodném městě, Washingtonu D.C. skrze iniciativu 59i. Steve je zároveň výkonným ředitelem lékařského centra Harborside Dispensary s více než 300 000 pacienty. Steve je tedy jedním z lidí, kterým se podařilo zkombinovat konopný aktivismus s úspěšnou podnikatelskou kariérou.

Konopní aktivisti a lobisté

 

Ethan Nadelmann je zakladatelem Drug Policy Alliance, který neúnavně pracuje na skončení války proti drogám. Drug Policy Alliance přistupuje k drogám za použití perspektivy s cílem minimalizace rizik, nikoliv z pohledu kriminálního. Už toho provedl opravdu hodně pro legalizaci a přijetí medicínského konopí širokou veřejností i zákonodárci. Ethan je blízkým přítelem s multimilionářem Georgem Sorosem, který pomáhá Drug Policy Allience sponzorovat. Rolling Stone magazín popsal Ethana Nadellmana jako "hnací sílu legalizace marihuany v Americe."

Kde jsou ti nejlepší konopní aktivisté na světě? 

To hodně záleží na osobním úhlu pohledu a odkud pocházíte. Každá země má takových lidí spoustu a také mají spoustu celebrit, které se snaží popularizovat a normalizovat konopí ve společnosti. Pro některé lidi jsou nejlepší konopní aktivisté ti, kteří se osobně obětovali, aby poukázali na nespravedlnost, jež musí konopní uživatelé denně čelit. Mnoho takových lidí skončilo rovnou ve vězení pro užívání konopí nebo s tím spojené aktivity. Pro některé lidi jsou právě toto ti praví hrdinové, protože obětovali vše. Pro jiné jsou těmi nejlepšími aktivisty ti, kteří dokáží ovládat politický systém a získávat podporu v nejvyšších politických kruzích pro změnu zákonů. Taková práce je často pomalá a nákladná, zahrnuje spoustu lobování u klíčových politických hráčů a influencerů. Konopní aktivisté mohou být různí a mít různé přístupy, ale spojuje je jejich láska ke konopí a snaha o jeho legalizaci či dekriminalizaci konopí pro rekreační a medicínské účely.

Vyplatí se dodat, že ne všichni konopní aktivisté jsou univerzálně populární. V konopné komunitě panují občas neshody o tom správném přístupu ke kampani za legální konopí. Někteří lidé nemají rádi přístup celebrit a jejich pomoc a preferují undergroundovější přístup. Dalším lidem naopak vadí hippie přístup a raději se snaží o lobbing na vysokých pozicích. Každý má svůj způsob, ale jedno je pravdou, na kterou se všichni shodnou, nikdy nebyl obecný přístup ke konopí pozitivnější, než je tomu tak nyní. A za to musíme poděkovat všem konopným aktivistům.

Konopní aktivisté a konopné potraviny. Brownie Mary.

 

Mary Jane Rathbun nebo také Brownie Mary byla dobrovolníkem v nemocnici a konopnou aktivistkou ze San Franciska. Pekla THC obohacené koláče a brownies pro pacienty s AIDS. Také aktivně pomohla schválení zákona California’s Proposition 215, velmi důležitého zákonu pro medicínské uživatele konopí. Je neobvyklé vidět konopného aktivistu či aktivistku se takto soustředit na konopné potraviny, ale jak bylo již zmíněno výše, konopný aktivismus existuje v různých formách a všechny jsou důležité. Čokoládové konopné brownies? Sem s nimi, prosím!

 

Medicínští konopní aktivisté. Klík k legalizaci konopí?

 

Mnoho uživatelů konopí cítí, že nejefektivnější aktivisté jsou ti, kteří chtějí změnit zákony především pro medicínské užití. Politici obecně cítí alespoň trochu sympatie oproti legalizaci pro rekreační užívání. Ačkoliv zaměřování se na medicínské užívání se stává nebezpečným politickým hazardem. Především nyní, kdy se důkazy o pozitivním vlivu konopí jen kupí. Pro mnoho aktivistů je zásadní, aby legalizace medicínského konopí předcházela legalizaci pro rekreační účely. Občas matky s nemocnými dětmi ve zprávách mohou být stejně efektnivní jako několik let intezivní kampaně. Jakmile lidé dlouhodobě stojícící proti legalizaci vidí takové případy, možná si uvědomí, že nehrozí žádná kalamita a rekreační užívání může být také diskutováno bez zbytečné hysterie. A to se přesně děje nyní po celém světě již zhruba poslední dekádu.

Legální konopí v příští generaci.

 

Se současným postupem, je více než pravděpodobné, že další státy budou v příštích letech uvažovat o legalizaci medicínského konopí a rekreačního užívání konopí pro dospělé. Zde si můžete přečíst o velmi silných finančních argumentech pro legalizaci. Vláda může vybírat daně z peněz, které jsou aktuálně nedanitelné a jdou všechny na černý trh. To by vytvořilo také nová pracovní místa a podporovalo by to nové příležitosti. Také by se ušetřily miliardy korun z nákladů policie, soudů a vězení. Dokonce OSN se snaží změnit jejich archaický pohled na konopí. Medicínské konopí je již v plném rozjezdu, proto je velmi složité pro politiky najíd důvody proti. V následujících letech by se Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika, Australie atd. Měli těšit na více a více legálního konopí.

 

Konopní aktivisté
duben 30th 2019
Kategorie : Legalizace Marihuany

Zanechte komentář

comments

Percy Grower

2019-05-08 21:31:31

Awesome write up full of great info! Enjoyed reading this to a fat one of auto colorado cookies mmmmmmm, you guys are awesome!