Jaki poziom THC w konopiach indyjskich okre-ślany jest jako wysoki?

Jaki poziom THC w konopiach indyjskich okre-ślany jest jako wysoki?

Wielu miłośników konopi zastanawia się, jaką ilość THC określa się mianem wysokiego po-ziomu substancji. Przy dużym szumie wokół ponad 30% odmian można być mocno zasko-czonym, że średni poziom THC w najpopularniejszych odmianach konopi, spożywanych w holenderskich coffee shopach wynosi około 16%. Ale, jak ma się sprawa z najmocniejszymi odmianami, dostępnymi w kawiarniach? Ile wynosi poziom THC w popularnych odmianach konopi? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat procentowego stężenia THC w twoich ulubionych produktach, zawierających marihuanę.

Podsumowanie:
Jaka ilość THC w konopiach określana jest jako wysoka?
Czy ilość THC decyduje o intensywności haju?
W jaki sposób THC sprawia, że jesteś na haju?
Jak samodzielnie mierzyć poziom THC w warunkach domo-wych
Jak podnieść poziom THC podczas uprawy marihuany
Odkryj najlepsze nasiona konopi z wysoką zawartością THC

Jaka ilość THC w konopiach określana jest jako wysoka?

Konsumenci konopi są często wprowadzani w błąd, myśląc, że każda odmiana konopi o za-wartości THC poniżej 25% musi być zauważalnie słabsza w działaniu podczas spożycia. Jednak, większość uprawianych konopi zawiera około 16% THC. W Holandii, Instytut Trimbos, przeprowadza coroczne badanie zawartości substancji czynnych w konopiach indyj-skich. Trimbos to Holenderski Instytut Zdrowia Psychicznego i Uzależnień.

Właśnie opublikowano 20-tą ankiet. Próbki konopi, które poddano badaniu zakupiono w 49 różnych kawiarniach. W każdym przypadku, zarówno najsilniejsza, jak i najbardziej popular-na odmiana konopi została zakupiona w coffeeshopie. Mierzono poziom dwóch substancji: THC i CBD. Badanie to jest niezwykle rzetelne, ponieważ przeprowadzane jest w profesjo-nalny, naukowy sposób.

Może zainteresuje Cię poziom THC w najlepszych odmianach konopi premium o stężeniu 18,4%. Na podstawie badania widzimy, że 18% stężenie THC uważane jest za wysokie. Ho-lenderskie coffeeshopy powstały kilkadziesiąt lat temu, więc są rzetelnym źródłem informacji. Wiele kawiarni otrzymuje swoje produkty od wykwalifikowanych profesjonalnych hodowców, stosujących niezawodną genetykę konopi. Nie widzi, jednak fakt, że wielu użytkowników sądziło, że najlepsze kawiarniane odmiany zawierają znacznie ponad 20% THC.

Coffeeshop THC average level

Dla porównania, najpopularniejsze (najlepiej sprzedające się) odmiany w coffeeshopach oscylują wokół 16,7% poziomu THC. Różnica między popularnymi odmianami kawiarnianymi a odmianami premium wynosi zaledwie 1,7%. Miłośnicy haszyszu mogą być zaskoczeni, że średni poziom THC, odnotowany holenderskim haszu z coffeeshopu wyniósł zaledwie 26%. To tylko o 7,4% więcej niż zawartość THC w odmianach premium.

Powiązane:
Pełna analiza konopi wykonana przez Instytut Trimbos (tylko w języku holenderskim)

Wartości poziomu THC, opublikowane przez Instytut Trimbos są bardzo podobne do warto-ści odnotowanych na Tereni Wielkiej Brytanii. Ankieta przeprowadzona przez Brytyjskie Mi-nisterstwo Spraw Wewnętrznych wykazała medianę poziomów THC wynoszącą 15,0% w próbkach przechwyconych przez policję. Większość dostępnej na brytyjskim rynku marihu-any uprawiana jest lokalnie. Import jest bardzo niewielki. Badanie brytyjskiego UK Home Offi-ce jest dostępne do wglądu. Średnie, 15% poziomy THC na terenie Wielkiej Brytanii, podobne są do 16,7% poziomów, obserwowanych w popularnych holenderskich kawiarnianych od-mianach. Sugeruje to, że poziom THC w konopiach, określany mianem wysokiego, oscyluje w zakresie 16-18% THC.


Przewodnik po zawartości THC w nasionach od Dutch Passion

THC

Wartość procentowa

Wysoka

0 - 5%

Średnia

5 - 10 %

Wysoka

10 - 15 %

Bardzo wysoka

15 - 20 %

Ekstremalnie wysoka

> 20%


Jaka jest najwyższa odnotowana procentowa zawartość THC w kono-piach

Poziom THC rzadko przekracza 25%. Mimo, że bardzo często spotyka się twierdzenia o zawartości THC w okolicach 25-30%. Najczęściej, wysokiej jakości odmiany marihuany zawierają poziom THC w przedziale 25% -30%. Generalnie, każda odmiana konopi, zawiera-jąca ponad 20% THC powinna być uważana za bardzo silną. Można by oczekiwać, że odnotowany poziom THC będzie poparty danymi laboratoryjnymi, ale dzieje się tak wyjątkowo rzadko.

Dutch Passion korzysta z dwóch niezależnych laboratoriów do przeprowadzania testów na zawartość THC w swoich odmianach konopi. Dzięki wykorzystaniu niezależnych laborato-riów, zebrane dane są niezwykle rzetelne i pozbawione stronniczości, jak w przypadku sa-modzielnie wykonanych pomiarów. Korzystając z dwóch, niezależnych laboratoriów, eliminu-jemy ryzyko nieuczciwych praktyk. Najwyższy poziom THC, obserwowany przez zespół Dutch Passion w odmianie automatycznie kwitnącej wynosił 25,9%. Była to odmiana o nazwie Auto Cinderella Jack.

Auto Cinderella Jack THC XXL

Profesjonalna analiza laboratoryjna poziomu kanabinoidów w Auto Cinderella Jack:

Professional cannabinoids lab analysis of our Auto Cinderella Jack:

Czy ilość THC decyduje o intensywności haju?

Niekoniecznie. Także, inne czynniki mogą wpływać na rodzaj, siłę działania i odczuwaną intensywność. Obecność kannabinoidów innych niż THC może mieć duży wpływ na rodzaj przeżywanego haju. Wielu koneserów konopi lubi odmiany o profilu kannabinoidowym, który zawiera więcej niż tylko THC. Efekt świty to nazwa nadana synergii kilku kannabinoidów, działających razem w celu wzmocnienia efektów oraz przyjemności. Często, oznacza to, że profil kannabinoidowy może wykazywać niewielką obecność CBD, CBG, THCV, CBC, CBN i innych substancji.

Oprócz efektu świty ze strony innych kannabinoidów uważa się, że profil terpenowy odgry-wa, również dużą rolę w modulowaniu odczuwalnych doświadczeń. Właśnie, dlatego konese-rzy marihuany kładą tak duży nacisk na zbiór, suszenie i kurowanie konopi.

Innym aspektem są twoje własne preferencje. Miłośnicy genetyki Indica wybrać odmianę z rodziny Indica, zamiast lepszej jakościowo Sativy. Być może, pytanie, która odmiana zapew-ni najwyższy poziom haju jest mało istotne. Należałoby zapytać, która odmiana konopi jest bliższa twoim gustom smakowym. Dla przykładu, niektórzy wybierają szczepy ze średnią zawartością THC, na rzecz obecności CBD. Odmiany o najwyższym stężeniu THC nieko-niecznie muszą być tymi, które najbardziej Ci się spodobają.

Powiązane:
Wszystko co należy wiedzieć na temat terpenów konopnych

Auto Cinderella Jack THC frosty buds

Ilość THC potrzebna do osiągnięcia intensywnego haju

Ilość THC, która niezbędna jest do osiągnięcia silnego haju różni się w zależności od użyt-kownika i jego tolerancji na substancję czynną. Niedoświadczony użytkownik marihuany może uzyskać bardzo wysoki poziom haju przy konopiach, zawierających jedynie 5-10 mg THC. Bardziej doświadczony koneser może potrzebować 5-krotność tej ilości lub więcej.

Jeśli spożywasz produkty konopie, osoba doświadczona może zażyć około grama oleju konopnego. To około 700 mg THC, czyli znacznie więcej niż ilość polecana początkującym użytkownikom. Jedną z dyskusyjnych kwestii w krajach z legalną marihuaną jest właściwe oznakowanie produktów jadalnych. Niektórzy obawiają się, że produkty spożywcze z kono-piami indyjskimi mogą być zbyt silne dla niedoświadczonych konsumentów i uważają, że należy ustalić limity poziomu THC. Inni martwią się, że niektóre konopne artykuły spożywcze mogą zostać pomylone ze słodyczami dla dzieci. Kolejnym zagrożeniem jest fakt, że jadalne produkty mogą działać z dużym opóźnieniem przez wiele godzin. Dlatego też, należy pamię-tać, aby nie spożywać kolejnych produktów przez kilka następnych godzin.

W jaki sposób THC sprawia, że jesteś na haju?

Skomplikowany proces biochemiczny zwany farmakokinetyką jest odpowiedzialny za wchła-nianie, dystrybucję, metabolizm i eliminację THC z organizmu. THC wchodzi w interakcję z ludzkim układem kannabinoidowym endo. Specyficzne receptory wiążą się z THC, szcze-gólnie receptor CB1, które przeznaczone są wyłącznie do wiązania się z kannabinoidami.

Odkrycie systemu kannabinoidowego endo w latach 90-tych było prawdziwym przełomem w zrozumieniu sposobu, w jaki kannabinoidy wykorzystywane są przez nasz organizm. Nawet dzisiaj, naukowcy są wciąż na starcie odnośnie pełnej wiedzy, opisującej działanie tych ta-jemniczych substancji. Pozostaje jeszcze wiele do odkrycia o tym, w jaki sposób THC wpły-wa na ciało i umysł człowieka. Działanie THC to wynik wielce zróżnicowanemu zakresowi korzyści medycznych i tak niewielkiej liczbie skutków ubocznych.

Działanie dużej ilości THC

Dla doświadczonych użytkowników marihuany, efekty spożycia dużej ilości bogatego w THC szczepu konopi mogą być dezorientujące, ale mimo wszystko będą bardzo przyjemne. Za-prawiony użytkownik jest przyzwyczajony do działania THC, więc rzadziej odczuwa panikę lub lęk po zażyciu dużej marihuany. W zasadzie, nawet okazjonalny konsumenci uważają, że spożycie większej ilości THC jest jednym z lepszych sposobów na odprężenie się i relaks.

Efekty psychoaktywne po spożyciu dużych dawek THC będą na pewno bardzo odczuwalne. Warto, wówczas położyć się, zrelaksować przy telewizorze, muzyce lub w kręgu przyjaciół. Niektórzy mogą odczuwać znaczny wzrost apetytu po szczególnie dużej ilości THC. Wielu użytkowników odczuwa początkowy przypływ euforii, a następnie przyjemne uczucie dobre-go samopoczucia. Całe doświadczenie może trwać kilka godzin.

W zależności od stosowanego szczepu marihuany, możesz czuć się bardziej spokojny, a nawet mieć ochotę na krótką drzemkę. Ale może być odwrotnie. Możesz odczuwać wzrost energii i chęć na wizytę w klubie. Każdy z nas jest inny, z unikalnym systemem kannabinoi-dowym endo. Różne osoby mogą odczuwać całkiem różne efekty działania po spożyciu tej samej ilości THC.

Powiązane:
Pięć amerykańskich odmian marihuany o najwyższej zawartości THC

Store your weed in a jar

Jak uzyskać najwyższe stężenie THC

Niezależnie od tego, czy uprawiasz niewielką liczbę roślin w pomieszczeniu, czy robisz to na bardziej profesjonalną skalę, warto zoptymalizować warunki swojej uprawy, aby podnieść jakość swoich zbiorów. Jednym ze sposobów na stopniowy wzrost poziomu THC jest za-stosowanie wysokiej jakości diod ledowych. Zastosowanie oświetlenia ledowego może być najbardziej kosztowną modyfikacją twojej uprawy. Ale, stanie się to także jedna z najważniej-szych zmian w historii twojej hodowli.

Wielu profesjonalnych producentów porównywało oświetlenie ledowe z lampami HPS, stosu-jąc identyczne odmiany konopi. Rośliny uprawiane przy zastosowaniu technologii LED wy-kazują znacznie wyższy poziom THC niż te, hodowane pod lampami HPS. Poziomy THC wynoszące około 17% w przypadku HPS mogą wzrosnąć do około 23% w przypadku LED. Możesz, także zastosować promienie UVB, jeśli naprawdę chcesz uzyskać pełny potencjał ze swojej genetyki i zwiększyć THC o kolejne kilka punktów procentowych.

Posiadanie najlepszych nasion konopi jest również kluczowym czynnikiem w uzyskaniu naj-wyższych poziomów THC. Jeśli użyjesz złej jakości nasion marihuany, nigdy nie uzyskasz plonów wysokiej jakości, bez względu na to, jak zoptymalizujesz warunki swojej uprawy. Wybierz najlepsze nasiona konopi od zaufanej firmy nasiennej o najlepszej reputacji.

Ogromne znaczenie ma, także doświadczenie plantatora. Zdobycie wiedzy o tym, jak za-pewnić roślinom prawidłowe odżywianie, oświetlenie i wodę podczas wegetacji, zajmuje dużo czasu. Im więcej się uczysz, tym mądrzejszy się stajesz.

Powiązane:
Jak uprawiać konopie w pomieszczeniu

Jak długo THC zachowuje swój potencjał

Marihuana przechowywana w lodówce, długo zachowa swoje właściwości, prawdopodobnie dekadę lub dłużej. Nawet konopie indyjskie, które były przechowywane w temperaturze po-kojowej w szufladzie przez 3-4 lata, można zażywać, ciesząc się ich dobrą jakością. Im cie-plejsze warunki przechowywania, tym szybciej THC ulegnie degradacji. Oczywiście, wyższe temperatury powodują, również utratę aromatycznych terpenów. Światło, również rozkłada THC, przekształcając je w CBN. Z tego powodu, dobrą praktyką jest przechowywanie pą-ków w ciemnym miejscu, nigdy w słoiku, umieszczonym w bezpośrednim świetle słonecz-nym.

Jak samodzielnie mierzyć poziom THC w warunkach domo-wych

Niestety, jak dotąd nie ma taniego i niezawodnego sposobu pomiaru poziomu THC w twoich pąkach w domu. Na przestrzeni lat, pojawiało się wiele tanich, nierzetelnych mierników, które równie szybko znikały z rynku. Dostępne, są również czujniki, które łączą się ze smartfo-nami, twierdząc, że są w stanie zmierzyć zawartość THC w roślinie. Niestety, żadne z tych urządzeń nie jest wiarygodne. Nasz zespół testował wiele z dostępnych powszechnie mier-ników, nie mogąc polecić żadnego z nich.

Najlepszym sposobem pomiaru poziomu THC jest skorzystanie z profesjonalnego laborato-rium analitycznego. Niestety, jest to sposób kosztowny, sięgający ponad 100 euro za jedno badanie. Jest to jednak, niezbędny wydatek dla profesjonalnych banków nasion konopi i li-cencjonowanych producentów marihuany. Ale, niewielu hodowców domowych może sobie pozwolić na ten przywilej.

Jak zmierzyć zawartość THC w pąkach

Metody takie jak TLC (chromatografia cienkowarstwowa) mogą być stosowane w celu uzy-skania przybliżonych wyników bez potrzeby stosowania drogiego sprzętu analitycznego. Jednak, najdokładniejsze wyniki pochodzą z profesjonalnych laboratoriów chemicznych, wyposażonych w urządzenia wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). Mogą one mierzyć dokładne ilości kannabinoidów, z dokładnością do jednego lub dwóch miejsc po przecinku.

Amber milky clear cannabis trichomes

Jak określić idealny moment zbiorów

Podczas uprawy konopi wielu hodowców rozpoczyna zbiór sugerując się wyglądem tricho-mów na pąkach. Dokładny czas zbioru zależy od osobistych preferencji. Niektórzy wolą wczesne zbiory, podczas trichomy są jeszcze bezbarwne, aby uzyskać pobudzające dzia-łanie konopi. Inni hodowcy preferują wyciszenie i relaks, dlatego czekają, aż tichomy zmienią barwę na bursztynową. Prawdopodobnie, najbardziej popularny czas zbierania plonów jest moment, kiedy kolor trychomów jest uśredniony.

Czy tracisz potencjał THC podczas wytwarzania masła konopnego oraz konopnych produktów spożywczych?

Jednym z niebezpieczeństw, związanych z przygotowywaniem produktów spożywczych z konopi indyjskich (lub wytwarzanie ekstraktów z konopi, typu masło konopne, olej konopny itp.) jest podgrzewanie przetwarzanej masy, powodujące degradację części THC. Na przy-kład, stosowanie w tym celu patelni niesie ze sobą większe ryzyko utraty potencjału niż uży-cie piekarnika, kontrolowanego termostatem. Jednakże, THC zachowuje się dość stabilnie podczas przetwarzania. Jednakże, wystawianie THC na dłuższe okresy działania wysokich temperatur (np. 250ºC) może spowodować utratę części potencjału. Postępując zgodnie ze sprawdzonym przepisem i monitorując temperaturę piekarnika, można uniknąć wspomnianej utraty mocy.

Jak podnieść poziom THC podczas uprawy marihuany

THC levels are not magic numbers

Jednym z często zadawanych pytań przez hodowców jest: „Jak zwiększyć poziom THC w mojej uprawie?” W miarę wzrostu doświadczenia hodowcy (Niestety, nie ma tu żadnych skrótów!), poprawia się umiejętność właściwej pielęgnacji roślin. Wraz z czym, poprawia się jakość zbieranych zbiorów.

Nasz zespół, oznacza poziom THC w odmianach przy zachowaniu warunków optymalnych uprawy. Należy pamiętać, że bez zachowania odpowiednich czynników, wpływających na jakość plonów, rośliny nie osiągną swojego pełnego potencjału, nawet przy użyciu odmian o wysokiej zawartości THC z kolekcji Dutch Passion.

Jeśli zależy Ci na zmaksymalizowaniu jakości twojej uprawy i uzyskaniu pełnego potencjału stosowanej genetyki, ten blog może okazać się dla Ciebie niezwykle przydatny.

Powiązane.
Jak zoptymalizować warunki uprawy w pomieszczeniu
Uprawa konopi w pomieszczeniu

Niektóre z najprostszych sposobów na podniesie poziomu THC w twoich roślinach to zasto-sowanie kilku ulepszeń w pomieszczeniu do uprawy:

  • Zastosowanie wysokiej jakości oświetlenia LED pozwoli na podniesienie jakości zbiorów
  • Zastosowanie doniczek powietrznych lub worków filcowych poprawia napowietrzanie ko-rzeni roślin
  • Rozważ zastosowanie światła UVB podczas kwitnienia, aby zwiększyć poziomy THC
  • Zidentyfikuj i wyeliminuj źródła stresu roślin w pomieszczeniu uprawnym
  • Zwiększ swoją wiedzę dzięki informacjom, publikowanym online, książkom itp.

Pamiętaj, że to od Ciebie zależy czy uda Ci się otrzymać pełny potencjał genetyczny roślin poprzez optymalizację warunków uprawy. Zakup wysokiej jakości nasion konopi ma, także duże znaczenie, aby móc oczekiwać wysokich poziomów THC. Jeśli jednak, rośliny nie otrzymają należytej opieki, nigdy nie osiągną swoich możliwości.

Aby wydobyć to, co najlepsze z twoich nasion, dowiedz się jak najwięcej na temat odżywia-nia, oświetlenia, zoptymalizowanych temperatur, ruchu powietrza, wilgotności, redukcji stre-su itp. Dzięki temu, wkrótce osiągniesz mistrzostwo!

Three high THC varieties from Dutch Passion

Odkryj najlepsze nasiona konopi z wysoką zawartością THC

Pamiętaj, że moc haju nie jest gwarantem osobistych preferencji. Dla wielu użytkowników, odmiany o najwyższym stężeniu THC nie są tymi, ulubionymi. Dla niektórych, odmiany o zawartości 20-25% mogą być idealne. Podczas gdy, dla innych użytkowników, tak wysokie stężenie substancji czynnej może okazać się zbyt intensywne. Dlatego też, wybierają szczepy o średniej zawartości THC lub być może z obecnością CBD.

Jeśli Twoim celem jest hodowanie najsilniejszych szczepów o maksymalnych wartościach THC, musisz sprawdzić elitarną kolekcję ekstremalnie mocnych odmian od Dutch Passion. Te feminizowane i automatycznie kwitnące nasiona są w stanie dostarczyć plony o znacznie ponad 20% zawartości THC. W zoptymalizowanych warunkach, możesz być jednym ze szczęśliwców, którym udało się przekroczyć poziom 25%.

Jeśli tak wysoki poziom THC nie leży w twoich preferencjach, warto zastosować specjalny filtr w naszej wygodnej wyszukiwarce, znajdującej się w naszym sklepie internetowym. Mo-żesz wybrać nasiona, zarówno o niskiej, jak i o średniej zawartości THC.

Jaki poziom THC w konopiach indyjskich okre-ślany jest jako wysoki?
Maj 1st 2020

Zostaw komentarz

comments

Jay - Dutch Passion

2021-07-21 11:27:23

Hello @ Robert O Lewis 2021-07-18 03:53:36 THCA and THC are 2 different molecules. Consuming THC will get you high even if you do not heat it. THCA is the precursor of THC, consuming THCA without heat will not get you high. If you heat THCA or you expose it to sunlight, it converts to THC. THCA loses its acidic carbonyl group to become THC. Hope this helps! Greetings, Jay Dutch Passion

Robert O Lewis

2021-07-18 03:53:36

Please tell me the difference between THC and THCA. If you have high %'s of THCA is that the same as high %'s of THC

Jay - Dutch Passion

2021-05-04 12:43:17

Hey @ Red 2021-04-29 23:50:32 If you mix those 2 with each other you will get an average of 13% thc in your mixed bag :) Greetings, Jay - Dutch Passion

Red

2021-04-29 23:50:32

If you added cannabis having a thc level of 10 with cannabis having 16 thc, would it increase the thc to 26? Or lower it to 13?

Lola

2020-07-30 12:15:22

Tom, 20 mei 2020. Daar hebben we geen harde gegevens van aangezien de geteste soorten van binnen komen. Over het algemeen vallen de resultaten van buiten net iets lager uit omdat de omstandigheden vaak net wat minder optimaal zijn dan bij een gecontroleerde binnen grow. De kwaliteit komt van 1) de genetica 2) het licht en 3) de kweekomstandigheden.

Tom

2020-05-20 20:25:50

En wat met buiten wiet? De autoflowers die een zeer goede zomer hebben in Nederland? Zijn daar gegevens van?