Konopí nezabíjí. Nemůžete zemřít kvůli konopí.

Konopí nezabíjí. Nemůžete zemřít kvůli konopí.

Teď se to může se to zdát k neuvěření, ale dřívější protikonopná hnutí označovala konopí jako drogu zabijáka a pro člověka drogu smrtelnou, důkazem je toho film Zabijáci (z angl. Reefer Madness). A ani o mnoho let později, stále nemůžeme shledat konopí jako příčinu smrti.

 

Konopí. Jednoduše není tak toxické k usmrcení.

 

Soudce Francis Young z oddělení spravedlnosti ve spojených státech schromažďoval důkazy proto konopí a všiml si, že konopí nebyla nikdy připisována smrt. “Aby člověk mohl zemřít na otravu THC, musel by zpozřebovat téměř 680kg marihuany během 15ti minut, aby to člověka dokázalo zabít”, řekl soudce Young.

 

Zpráva z hlavního správního soudu pro správu zákona o drogách, soudce doporučil zlegalizování medicínského užívání konopí již v roce 1988. Zpráva byla zamítnuna, ale bylo umožněno předepisování konopí pro léčbu rostroušené sklerózy a nevolnosti po chemoterapii u pacientů s rakovinou. Mnoho pacientů ve Spojených Státech stále nemá přístup k lékařskému konopí, i když od zamítnutí zprávy soudce Younga uběhla již tři desetiletí.

 

Soudce Young také odmítl jako ''zdánlivý'' (věrohodný, ale špatný) argument, že léčivá marihuana by povzbudila její užívání jako rekreační drogy.

 

Konopí. Budu z toho hloupý(á)?

 

Není možné umřít na otravu z THC bez toho, aniž by jste užili nestutečné množství konopí, ovšem kritici konopí poznamenávají, že pokud Vás to nezabije, minimálně Vás to zpomalí a udělá hloupým(ou). V medicínské terminologii bysme to nazvali tak, že Vám konopí způsobí zvýšené kognitivní poškození a pokles jeho funkcí (myšlenkové a poznávací funkce). Následující studie sledovala pokles kognitivních funkcí u 1318 osob v průběhu 12 let. Lidé byli různého věku, ale všichni byli pod 65 let. Studie byla publikována v časopise American Journal of Epidemiology a poskytla následující závěr:

 
Can cannabis make you dumb?

„Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v poklesu kognitivních funkcí mezi těžkými uživateli, lehkými uživateli konopí a těmi, kteří konopí neužívali. V souvislosti s užíváním konopí nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi muži a ženami v poklesu kognitivních funkcí. Autoři dospěli k závěru, že u osob mladších 65 let dochází k dlouhodobému poklesu kognitivních funkcí ve všech věkových skupinách. Tento pokles je úzce spojen se stárnutím a úrovní vzdělání, ale nezdá se, že by byl spojován s konopím“.

 

Konopí. Protikonopné hnutí pomalu upadá.

Konopí má stále pověst smrtící a duševně zničující látky i mnoho let poté, co se protikonopné hnutí poprvé dostalo na povrch. Neexistuje však žádný důkaz, že by konopí mělo dostatečnou toxicitu na to, aby vás mohlo zabít. Studie ukazují, že můžete užívat konopí, aniž by se vaše mysl a tělo nenávratně zhoršily. Pamatujte, že konopí pro lékařské účely bylo poprvé legalizováno v Kalifornii v polovině 90. let. Od té doby se protikonopná hnutí snaží posbírat všechny důkazy, které mohou bezpečnosti konopí pěkně zavařit. Všechna data od statistik duševního zdraví až po podrobné analýzy dopravních nehod a stále se neobjevil žádný věrohodný argument, který by konopí onálepkoval jako zabijáka. Pamatujte, že lidé užívají konopí po tisíce let a během této doby se neprokázalo, že by konopí způsobovalo strasti a problémy. Pomlouvání konopí je stále moderním úkazem, i když je pravda, že se konopí ze smrtící drogy posunulo dále, protože někteří věří, že konopí může být úniková cesta ven z drogové závislosti, protože pomáhá lidem se odprostit od užívání opiátů.

 

Konopí. Ukončovací droga, nikoliv vstupní droga.

Protikonopná propaganda nám řekla, že konopí je vstupní drogou k užívání dalších drog. Jelikož jsou však předsudky nahrazovány vědou a důkazy, vzniká nový a jiný přístup. Zneužívání opiátů a smrtelné předávkování opiáty mělo vždy významné číslo v epidemiologických statistikách. V samotných Spojených Státech Amerických opoidy zabijí desítky tisíc lidí ročně. Stovky tisíc ne-li miliony jsou zavislých na opiátech. Mnoho lidí se domnívá, že zneužívání opíátů ve společnosti bylo způsobeno nátlakem farmaceutických společností a díky tomu nyní manažeři těchno společností čelí obvinění z trestného činu. Konopí však bylo do značné míry využíváno těmi, kteří trpí abstinenčními příznaky z opiátů. Odvykání od opiátů je obtížné, protože jsou velmi fyzicky návykové, čehož si jsou nějaké farmaceutické společnosti velmi dobře vědomi a přinese jim to budoucí příjmy. Konopí neumožňuje snadný přechod z opiátů, ale spousta lidí tvrdí, že tento proces je méně obtížný. Samotné konopí je účinným lékem proti bolesti a bezpečnější alternativou k opiátům. Ve státech kde je konopí legální, mnoho lidí zjistilo, že konopí může pomoci jako účinný lék proti bolesti v řadě různých zdravotních situací. Dobrý přehled těchto argumentů z The Boston Globe najdete zde. Tato studie z University of Georgia ukazuje, že předepisování opiátů jsou snížena ve státech s legálním konopím. Tato studie ukazuje, že státy s legálním konopím měly až o 24% méně úmrtí na předávkování opiáty.

 

Předávkování konopím je nemožné, ovšem alkohol zabije ročně 3 miliony lidí.

 

Nikdo nezemřel na předávkování konopím, ovšem podle světové zdravotnické organizace je alkohol zodpovědný za 5% všech lidských úmrtí. To je ohromující statistika. 3 miliony lidí zemře každý rok přičiněním alkoholu. Alkohol může jednoduše zabít prostřednictvím toxické otravy. Jeden nebo dva litry z místního supermarketu by na to bohatě stačily. Pokud né z akutního předávkování, tak alkohol bude postupně oslabovat vaše tělo a napadat orgány a tak může zabíjet pomaleji ale dlouhodobě, například jako jaterní cirhóza. Společnost se neustále zabývá debatou o zákonnosti a bezpečnosti konopí, a mezitím vláda pokračuje ve schvalování legality alkoholového průmyslu, který zabijí miliony a ničí zdraví desítek milionů lidí. Jednou z největších ironií moderní společnosti je způsob, jakým bylo konopí nálepkováno. Bohužel opravdoví zabijáci jsou látky, které se zdají být plně akceptovány společností, jako je alkohol, tabák a předepisované léky na opioidové bázi.

can cannabis kill you

 

 

 

 

Konopí nezabíjí. Nemůžete zemřít kvůli konopí.
červen 19th 2019
Kategorie : Rostlina Konopí

Zanechte komentář